Ekskluzywne Zaproszenia
Drukarnia artystyczna
rok założenia 1998
Najnowsze kolekcje 2022
Nowatorskie techniki druku
Aksamitne w dotyku
Ekskluzywne papiery
barwione w masie
Europejskie trendy wzornicze
Delikatne złocenia i tłoczenia
Ekskluzywne Zaproszenia
   

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Halina Pierzchała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Forum Halina Pierzchala z siedzibą w Warszawie, przy ul. Korotyńskiego 21/38, 02-123 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 824-126-69-33, REGON: 014961964 („Administrator”).
 2. Z Administratorem możesz skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: ul. Błońska 58 05-830 Nadarzyn lub mailowo, pisząc na adres: rodo@fdc.com.pl.
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w jednym lub kilku z poniższych celów:
  1. sprzedaży i dostawy zamówionego towaru / realizacji usługi (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. wysyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem e-maila – jeśli wyraziłeś/aś dobrowolną zgodę na otrzymywanie takich informacji za pośrednictwem e-maila (podstawa: art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  4. reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru / wykonanej usługi (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  6. dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  7. marketingowym w zakresie (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  8. analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  9. statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z usług świadczonych przez Administratora ze względu na charakter tych usług.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy sprzedaży, umowy świadczenia usług);
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych przez Administratora (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).
 6. Administrator korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów (podwykonawców), w związku z czym w uzasadnionych przypadkach przekazuje Twoje dane osobowe następującym odbiorcom, którzy przetwarzają Twoje dane w imieniu Administratora, w tym m.in. operatorzy systemów informatycznych (hostingodawcy) i systemów płatności, firmy kurierskie i biura rachunkowe.
 7. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących, naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 9. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, zaś w przypadku udzielenia zgody marketingowej - do czasu jej cofnięcia.
 10. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 PRODUKTY TOP 10 - BESTSELLERY


Zaproszenia ¦lubne

Indywidualne projekty

Kariera

Praca

Zamówienia dostarczamy przez:
Forum - Warszawa - Wydawca, Producent, Dystrybutor i Importer. Niepowtarzalne zaproszenia ślubne i weselne.
Wszystkie karty okolicznościowe i zaproszenia, publikowane na stronie s± własności± ich
prawnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie
bez zgody właściciela zabronione.
FORUM DESIGN CARDS ©
karty-swiateczne.com   kartki-swiateczne.com   kartki-wielkanocne.com   laserowe-grawerowanie.com   Konfekcjonowanie
...
FORUM - Warszawa Salon wzorniczy
ul. Ogrodowa 1a (róg Al. Jana Pawła II)
tel: (22) 498 87 43
e-mail:agnieszka.birkos@zaproszenia-slubne.com
czynne: pon. - pt. 10.00 - 18.00, sob. 10.00 - 14.00
Wejście od ul. Ogrodowej.

Drukarnia- Zamówienia internetowe
czynne pn - pt: 8.00 - 16.00 sobota: nieczynne
ul. Błońska 58 Nadarzyn
tel.(22) 739 88 85
tel.(22) 739 89 18
Marta Grzymała: GG 47522562
e-mail: info@karty-swiateczne.com
fax: (22) 739-88-89

FORUM - Zielonka koło Warszawy
Salon wzorniczy
05-220 Zielonka ul. Zaułek 8C róg Inżynierskiej
czynne: pon. - pt. 10.00 - 18.00, sob. nieczynne
tel. (22) 771 99 99

Koszyk jest pusty